Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Δεσπόζουσα Θέση Αποφάσεις

Αποφάσεις


Απόφαση ΕΠΑ: 46/2017 - Καταγγελία ΠΟΠ – Παγκύπρια Ομάδα Πατατοπαραγωγών, Η Κυπριακή Πατάτα Δημόσια Εταιρεία Λτδ εναντίον Ο.Γ.Α. – Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης
18/09/2017



Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση ΕΠΑ 46_2017.pdf



  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου