Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Brown-Forman Finland Oy από την Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG, μέσω της CC Beverages Holdings II B.V.
24/11/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινομένη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της της Brown-Forman Finland Oy από την Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG, μέσω της CC Beverages Holdings II B.V..

Η CC Beverages Holdings II B.V. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου, χωρίς καμία επιχειρηματική/εμπορική δραστηριότητα στην Κυπριακή αγορά. Η CC Beverages Holdings II B.V. ελέγχεται τελικώς από την Coca Cola Hellenic Bottling Company AG.

Η Coca Cola Hellenic Bottling Company AG είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας και οι μετοχές της είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και της Αθήνας. Ο Όμιλος της CCHBC αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους εταίρους εμφιάλωσης της The Coca Cola Company. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του Ομίλου CCHBC αποτελεί ένα από τα πιο πλούσια και πιο ευέλικτα στη βιομηχανία ποτών και αναψυκτικών, καθώς προσφέρει σήματα στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών, των χυμών, του εμφιαλωμένου νερού, ισοτονικών ποτών, ενεργειακών ποτών, φυτικών ποτών (plant based beverages), έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού, καφέ και υψηλής ποιότητας οινοπνευματωδών ποτών.

Η Brown-Forman Finland Oy, η οποία αποτελεί το στόχο στην παρούσα πράξη, είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Φιλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία κατασκευάζει και προμηθεύει προϊόντα βότκας κάτω από την επωνυμία «Finlandia».  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου