Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Pioneer Corporation από τη Baring Private Equity Asia Group, μέσω της Wolfcrest Ltd
07/05/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Pioneer Corporation από τη Baring Private Equity Asia Group, μέσω της Wolfcrest Ltd.

Η Baring Private Equity Asia Group είναι μια διεθνής εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων η οποία συμβουλεύει επενδύσεις που γίνονται σε συναλλαγές πολυεθνικού διασυνοριακού επιπέδου και υποστηρίζει επενδύσεις συνδεδεμένων επενδυτικών ταμείων από διεθνή γραφεία στο Χονγκ Κονγκ (κεντρικά γραφεία), και σε σημαντικά οικονομικά κέντρα.

Η Pioneer Corporation αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Τόκυο. H Pioneer κατασκευάζει ηλεκτρονικά προϊόντα για καταναλωτές και για εμπορικούς σκοπούς.

Η Wolfcrest Limited αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας και αποτελεί ένα όχημα ειδικού σκοπού το οποίο ελέγχεται από επενδυτικό ταμείο που αποτελεί μέρος της Baring Private Equity Asia Group.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου