Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Flex Acquisition Holdings, Inc. από την Apollo Management, L.P., μέσω Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.
08/03/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Flex Acquisition Holdings, Inc. από την Apollo Management, L.P., μέσω Clydesdale Acquisition Holdings, Inc..

Η Apollo Management, L.P. είναι συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένος σύμφωνα με το δίκαιο της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι σύμβουλος επενδύσεων και ελέγχεται από την Apollo Global Management, Inc. (AGM, και μαζί με τις θυγατρικές της Apollo). Τα επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζονται οι συνδεδεμένες εταιρείες της Apollo (Ταμεία Apollo) επενδύουν σε εταιρείες και χρέος που εκδίδεται από εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορες επιχειρήσεις παγκοσμίως, όπως επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκπαίδευσης, νοσοκομειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ασφάλειας, ασφαλιστικές, επιχειρήσεις και επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και επιχειρήσεις ακινήτων. Οι μετοχές της AGM είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ελέγχεται από συνδεδεμένες εταιρείες της Apollo Management, L.P.

Η Flex Acquisition Holdings, Inc. είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι η μητρική εταιρεία της Novolex Holdings, LLC, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και κατασκευή ποικίλων προϊόντων και λύσεων συσκευασίας από ίνες και άλλα ανανεώσιμα και βιολογικά υλικά, ανακυκλωμένο περιεχόμενο και ρητίνη, όπως συσκευασίες τροφίμων (υπηρεσία τροφίμων), παράδοση και μεταφορά, επεξεργασία τροφίμων και βιομηχανικά προϊόντα. Πολλά από τα προϊόντα της είναι επίσης ανακυκλώσιμα ή κομποστοποιήσιμα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου