Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Invel Real Estate Partners Greece SAS από την Dacapo Holdings Limited, μέσω της Invel Re Holdings (Cyprus) Limited
05/12/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Invel Real Estate Partners Greece SAS από την Dacapo Holdings Limited, μέσω της Invel Re Holdings (Cyprus) Limited.

Η Dacapo Holdings Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Γκέρνσεϋ. Αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου και οι κύριες πηγές εσόδων της είναι τα έσοδα από επενδύσεις.

Η Invel Re Holdings (Cyprus) Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου που δεν έχει ακόμη καμία δραστηριότητα. Ελέγχεται από και τελικά ανήκει στην Dacapo.

O Στόχος είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου, η οποία ελέγχεται από την CL IV Lux S.à r.I και την CL V Lux Sarl και τελικά διαχειρίζεται και ελέγχεται από την Castlelake LP. Η Castlelake είναι Σύμβουλος Επενδύσεων SEC των ΗΠΑ και είναι μια παγκόσμια εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων που διαχειρίζεται κεφάλαια και οχήματα με περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό θεσμικών επενδυτών. Οι CL IV Lux S.à r.I και CL V Lux Sarl είναι επενδυτικά κεφάλαια του Λουξεμβούργου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου