Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποφάσισε ότι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου παρέβηκε τις διατάξεις του άρθρου 6(1) και (2) (β) του Νόμου, σε σχέση με την καταγγελία της εταιρείας Golden Telemedia Ltd και επέβαλε στην ΑΤΗΚ διοικητικό πρόστιμο ύψους ΛΚ22.000 για τις εν λόγω παραβάσεις
11/04/2007

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για εφαρμογή των Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 μέχρι (αρ.2) του 2000, στις 10 Απριλίου 2007 κοινοποίησε στα εμπλεκόμενα μέρη, Golden Telemedia Ltd και Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), την απόφαση της σε σχέση με την καταγγελία της πρώτης εναντίον της δεύτερης για καταχρηστική συμπεριφορά της ΑΤΗΚ κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου. Αντικείμενο της καταγγελίας ήταν η άρνηση της ΑΤΗΚ να παρέχει στην Golden Telemedia πρόσβαση και σύνδεση στο Κέντρο Γραπτών Μηνυμάτων της (SMS Center) για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις λιανικές υπηρεσίες premium sms.

Η ΕΠΑ με την απόφασή της διαπίστωσε ότι, η ΑΤΗΚ με τις πράξεις και ή παραλείψεις της ενήργησε κατά παράβαση του άρθρου 6(1) και 6(2) (β) του Νόμου, περιορίζοντας τη διάθεση και ή την τεχνολογική ανάπτυξη προς ζημιά των καταναλωτών.

Η ΕΠΑ, στην έκδοση της ομόφωνης απόφασής της έλαβε υπόψη, ότι η ΑΤΗΚ λόγω της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει σε σχέση με το δίκτυο και την υποδομή της βαραίνετε με την ιδιαίτερη ευθύνη να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα αιτήματα των ανταγωνιστών της για πρόσβαση στην υποδομή της, χωρίς αδικαιολόγητες και ανεξήγητες καθυστερήσεις.

Η ΕΠΑ στην απόφασή της αποδέχθηκε την υπεράσπιση της ΑΤΗΚ ότι αρχικά αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες στην παροχή πρόσβασης στο SMS Center, αλλά δεν πείστηκε ότι η ΑΤΗΚ με την ιδιαίτερη ευθύνη που βαραίνετε προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προσφέρει κάποιου είδους εναλλακτική λύση στην Golden Telemedia Ltd για την ανάπτυξη ενός ελάχιστου ανταγωνισμού. Αντί αυτού, κρίθηκε από την ΕΠΑ ότι, η ΑΤΗΚ ανταποκρίθηκε καθυστερημένα στο αίτημα της Golden Telemedia Ltd και της πρότεινε ως εναλλακτική λύση σύνδεση με την πύλη μηνυμάτων Cybee, μέσω της οποίας θα λειτουργούσε ως μεσάζων και όχι ως ανταγωνιστής της, με όρους και τιμές που δεν ήταν εύλογοι.

Η ΕΠΑ με την καταδικαστική απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιμο ύψους ΛΚ22.000 (είκοσι δύο χιλιάδων λιρών Κύπρου). Στην επιμέτρηση της ποινής, λήφθηκε υπόψη, μεταξύ άλλων, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης, οι ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης και η ιδιαίτερη ευθύνη που έφερε η ΑΤΗΚ ως επιχείρηση κατέχουσα δεσπόζουσα θέση στο δίκτυο και την υποδομή της.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου