Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Route Mobile Ltd από την Proximus A.A./N.V., μέσω της Proximus Opal S.A./N.V.
11/09/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Route Mobile Ltd («Route Mobile») από την Proximus A.A./N.V., μέσω της Proximus Opal S.A./N.V..

Η Proximus S.A./N.V. («Proximus») είναι ανώνυμη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δημοσίου δικαίου δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Βελγίου, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών και είναι η μητρική του Ομίλου Proximus. Η εταιρεία αποτελεί τον παραδοσιακό φορέα τηλεπικοινωνιών στο Βέλγιο και ο όμιλός της δραστηριοποιείται σε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχοντας υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής, σταθερές και κινητές τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, κυρίως σε εθνικό επίπεδο εντός του Βελγίου.

Η Proximus Opal S.A./N.V. («Proximus Opal») αποτελεί ανώνυμη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένης σύμφωνα με τους Νόμους του Βελγίου. Η εταιρεία ενεργεί ως εκκαθαριστής ή διευθυντής και αναλαμβάνει δημόσιες ή ιδιωτικές συμμετοχές σε βελγικά, ξένα ή διεθνή ιδρύματα, εταιρείες, επιχειρήσεις και/ή ενώσεις που έχουν το ίδιο, παρόμοιο ή συναφές αντικείμενο, ή στα οποία η Proximus συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα. Η Proximus Opal ανήκει στον Όμιλο Proximus.

Ο Στόχος στην προτεινόμενη συγκέντρωση είναι η Route Mobile, εταιρεία με έδρα τη Βομβάη, η οποία είναι εισηγμένη στο Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας καθώς και στο Ινδικό χρηματιστήριο BSE Limited. Η Route Mobile, με παγκόσμια παρουσία σε Ασία, Ειρηνικό, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ευρώπη και Αμερική, προσφέρει λύσεις επικοινωνίας παντός καναλιού στους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων κυρίως αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων SMS ή WhatsApp για ενημερώσεις παραγγελιών, υπενθυμίσεις ραντεβού και προωθητικές ενέργειες, καθώς και λύσεις φωνητικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Route Mobile προσφέρει επίσης λύσεις ανάλυσης τείχους προστασίας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη σε φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας σε όλο τον κόσμο και δραστηριοποιείται παγκοσμίως μέσω των θυγατρικών της.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου