Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με τις εταιρείες Atlantica Leisure Group Limited και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Πλάζα Λτδ
24/01/2007


Στις 27 Δεκεμβρίου 2006, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έλαβε γνωστοποίηση εκ μέρους της εταιρείας Atlantica Leisure Group Limited, προτεινόμενης συγκέντρωσης αναφορικά με συμφωνία μεταξύ της εν λόγω εταιρείας και της εταιρείας Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Πλάζα Λτδ για ενοικίαση από την Atlantica Leisure Group Limited για περίοδο 10 ετών συγκεκριμένου ξενοδοχείου το οποίο ανήκει στην εταιρεία Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Πλάζα Λτδ.

Οι δραστηριότητες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι:

— Atlantica Leisure Group Limited: διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχείων στην Κύπρο και το εξωτερικό

— Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Πλάζα Λτδ: λειτουργία ξενοδοχείου στην Κύπρο


Με βάση όλα τα ενώπιον της στοιχεία, η ΕΠΑ μέσω της Υπηρεσία της θα προχωρήσει στην προκαταρτική αξιολόγηση της πράξης και ετοιμασία σχετικής έκθεσης προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει σχετικά, μέσα στα πλαίσια των προθεσμιών που της παρέχουν οι Νόμοι περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 1999-2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου