Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Arca Holdings LLC από την Garda World Security Corporation
30/08/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Arca Holdings LLC από την Garda World Security Corporation.

Η Garda World Security Corporation είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά και ασχολείται με ολοκληρωμένες υπηρεσίες φυσικής ασφάλειας, διαχείρισης μετρητών και διαχείρισης κινδύνων. Η GardaWorld δραστηριοποιείται διεθνώς εξυπηρετώντας επιχειρήσεις σε δύο κύριους λειτουργικούς τομείς, τις λύσεις ασφαλείας και τις υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών.

Η Arca Holdings, LLC είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και δραστηριοποιείται στον τομέα των ταμειολογιστικών μηχανημάτων (Teller Cash Recyclers, TCR) και συναφών υπηρεσιών υποστήριξης προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που επιτρέπουν την αυτοματοποίηση των καταθέσεων και αναλήψεων μετρητών εντός των τραπεζικών υποκαταστημάτων. Η Arca σχεδιάζει, κατασκευάζει και αναπτύσσει TCR υψηλής ποιότητας και παρέχει συνεχή υποστήριξη μέσω ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου