Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και Αστυνομίας Κύπρου
10/05/2024


Στις 9 Μαΐου 2024, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Αρχηγείο της Αστυνομίας Κύπρου μεταξύ της Προέδρου, των Μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) και της Υπηρεσίας της και του Αρχηγού της Αστυνομίας με σκοπό την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας και της ΕΠΑ.


Το πρωτόκολλο υπογράφτηκε από την Πρόεδρο της ΕΠΑ κα Εύα Παντζαρή και τον Αρχηγό της Αστυνομίας κ. Στέλιο Παπαθεοδώρου και θέτει το πλαίσιο για την παροχή συνδρομής από την Αστυνομία προς την ΕΠΑ για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των εξουσιών της τελευταίας. Προνοεί, μεταξύ άλλων, για την αμφίδρομη εκπαίδευση λειτουργών των δύο μερών σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο.


Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο Οργανισμών.

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου