Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ESM Effervescent Sodas Management Ltd από την CC Beverages Holdings II B.V.
13/09/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινομένη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ESM Effervescent Sodas Management Ltd από την CC Beverages Holdings II B.V..

Η CC Beverages Holdings II B.V. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company), χωρίς καμία επιχειρηματική/εμπορική δραστηριότητα στην Κυπριακή αγορά. Η CC Beverages Holdings II B.V. ελέγχεται τελικώς από την Coca Cola HBC AG.

Η Coca Cola HBC AG είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας και οι μετοχές της είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και της Αθήνας. Ο Όμιλος της CCH αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους εταίρους εμφιάλωσης της The Coca Cola Company. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του Ομίλου Coca Cola HBC αποτελεί ένα από τα πιο πλούσια και πιο ευέλικτα στη βιομηχανία ποτών και αναψυκτικών, καθώς προσφέρει κορυφαία σήματα στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών, των χυμών, του εμφιαλωμένου νερού, ισοτονικών ποτών, ενεργειακών ποτών, φυτικών ποτών (plant based beverages), έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού, καφέ και premium οινοπνευματωδών ποτών.

Η ESM Effervescent Sodas Management Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την παρασκευή, διανομή και προμήθεια των επώνυμων μη αλκοολούχων ποτών «Three Cents», τα οποία απαρτίζονται από ανθρακούχα αναψυκτικά (Carbonated Soft Drinks - CSDs).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου