Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Corel Corporation από την KKR & Co. Inc., μέσω της Cascade Bidco Corp.
20/05/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την εταιρεία KKR & Co. Inc., αναφορικά με την απόκτηση, μέσω της Cascade Bidco Corp., του μετοχικού κεφαλαίου της Corel Corporation.

Η KKR & Co. Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί διεθνής εταιρεία επενδύσεων η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές. Η KKR & Co. Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες.


Η Cascade Bidco Corp. αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού, δεόντως εγγεγραμμένη στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, η οποία δεν έχει οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες και η οποία έχει συσταθεί για τους σκοπούς της παρούσας Συγκέντρωσης.

Η Corel Corporation αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην έκδοση λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών βασισμένα στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων λογισμικών για εικονογράφηση και σχεδιασμό, ψηφιακής ζωγραφικής, επεξεργασίας φωτογραφιών, συμπίεσης αρχείων και κρυπτογράφησης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας, κ.ά..  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου