Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


3. Με τι δεν ασχολείται η Επιτροπή;

Η Επιτροπή:

  • δεν ενεργεί εκ μέρους φυσικών ή νομικών προσώπων χωρίς την υποβολή σχετικής καταγγελίας ή λήψης απόφασης για αυτεπάγγελτη έρευνα,
  • δεν βοηθά ή παρεμβαίνει σε ιδιωτικές διαφορές που άπτονται συμβατικών υποχρεώσεων ή αφορούν αστικές διαφορές,
  • δεν ασχολείται με θέματα ρύθμισης τιμών προϊόντων και υπηρεσιών,
  • δεν χορηγεί γνωμάτευση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
  • δεν προσφέρει άποψη ως προς αν κάποια επιχείρηση είναι «καλή» ή «κακή»
  • δεν προσφέρει άποψη ως προς με ποιαν επιχείρηση να συνεργαστείς,
  • δεν βοηθά στην αποκατάσταση βλάβης ή διεκδίκηση αποζημίωσης από ελαττωματικό προϊόν ή ανεπαρκή υπηρεσία ή από παραπλάνηση καταναλωτή.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου