Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


3. Με τι δεν ασχολείται η Επιτροπή;

Η Επιτροπή:

  • δεν ενεργεί εκ μέρους φυσικών ή νομικών προσώπων χωρίς την υποβολή σχετικής καταγγελίας ή λήψης απόφασης για αυτεπάγγελτη έρευνα,
  • δεν βοηθά ή παρεμβαίνει σε ιδιωτικές διαφορές που άπτονται συμβατικών υποχρεώσεων ή αφορούν αστικές διαφορές,
  • δεν ασχολείται με θέματα ρύθμισης τιμών προϊόντων και υπηρεσιών,
  • δεν χορηγεί γνωμάτευση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
  • δεν προσφέρει άποψη ως προς αν κάποια επιχείρηση είναι «καλή» ή «κακή»
  • δεν προσφέρει άποψη ως προς με ποιαν επιχείρηση να συνεργαστείς,
  • δεν βοηθά στην αποκατάσταση βλάβης ή διεκδίκηση αποζημίωσης από ελαττωματικό προϊόν ή ανεπαρκή υπηρεσία ή από παραπλάνηση καταναλωτή.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017