Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για το έτος 2020
05/01/2022


Η Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για το έτος 2020 παρουσιάζει το έργο και τις δράσεις της Επιτροπής για μία εξαιρετικά απαιτητική χρονιά με πρωτοφανείς αλλαγές στις συνθήκες εργασίας τόσο της Επιτροπής όσο και των επιχειρήσεων.

Το έργο της Επιτροπής για το έτος 2020 ήταν πολυσχιδές και ποικιλόμορφο, παρόλες τις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία του covid-19. Η Επιτροπή συνέχισε την προσπάθεια για την ολοκλήρωση εκκρεμουσών υποθέσεων, καθώς και της κλαδικής έρευνας των πετρελαιοειδών, εξέδωσε μια σειρά σημαντικών αποφάσεων, με την αποδοχή δεσμεύσεων και την επιβολή διοικητικών προστίμων, αποφάσισε την έναρξη νέων αυτεπάγγελτων ερευνών και αξιολόγησε και ενέκρινε ένα πολύ μεγάλο αριθμό συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή προχώρησε στην εισαγωγή του Συστήματος Αυτοματοποίησης γραφείου, e-OASIS, στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί του δικαίου του ανταγωνισμού με τη μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αρ. 2019/1, και συμμετείχε σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές στο πλαίσιο συζήτησης νέων νομοθεσιών, καθώς και άλλων θεμάτων για τα οποία ζητήθηκε η γνώμη της.
Αμετάθετος στόχος της Επιτροπής είναι η συνέχιση της προσπάθειας για ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος. Οδηγός και πυξίδα για την δράση της είναι η αμερόληπτή άσκηση των καθηκόντων της, βασιζόμενη στην διαφάνεια και τη νομιμότητα.

Μπορείτε να διαβάσετε την Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής εδώ.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου