Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του My Mall Limassol από την Dorsel (B.A.Z.) Ltd και την Ari Real-Estate (Arena) Investments, μέσω της Limassol Mall Ltd
13/04/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του My Mall Limassol από την Dorsel (B.A.Z.) Ltd και την Ari Real-Estate (Arena) Investments, μέσω της Limassol Mall Ltd.

Η Dorsel (B.A.Z.) Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ. Είναι εταιρεία ακινήτων η οποία δραστηριοποιείται στον εντοπισμό και την αγορά περιουσιακών στοιχείων με απόδοση, καθώς και στην έναρξη και ανάπτυξη έργων στον τομέα των ακινήτων με απόδοση σε βιομηχανικά πάρκα. Αποτελεί δημόσια εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Τελ Αβίβ και είναι μέρος του Ομίλου Synel. Ο Όμιλος Synel είναι ένας από τους κορυφαίους ομίλους οργανωτικής πληροφορικής του Ισραήλ που παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υλικού για την διαχείριση του εργατικού δυναμικού σε οργανισμούς ενώ παρέχει επίσης εκπαίδευση και επαγγελματικές και τεχνολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα payroll controller και εργατικού δικαίου που βοηθούν τους εργοδότες και τα στελέχη να χειρίζονται κρίσιμα οργανωτικά ζητήματα αποτελεσματικά, οικονομικά και κερδοφόρα.

Η Ari Real-Estate (Arena) Investments είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ. Επενδύει και διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία με απόδοση στο Ισραήλ και αποτελεί δημόσια εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Τελ Αβίβ.

Η Limassol Mall Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ. Έχει συσταθεί από κοινού από την Dorsel (B.A.Z.) Ltd και την Ari Real-Estate (Arena) Investments για τους σκοπούς της προτεινόμενης πράξης. Δεν έχει καμία άλλη δραστηριότητα στην Δημοκρατία ή στο εξωτερικό.

Το My Mall Limassol είναι η επιχείρηση και η ακίνητη περιουσία του ομώνυμου εμπορικού κέντρου που βρίσκεται στη Λεμεσό. Πρόκειται για ένα εμπορικό κέντρο που είναι χτισμένο σε ένα σύμπλεγμα 4 τεμαχίων και αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις Κυπριακές εταιρείες. Η Tiffany Investments Ltd και η Pearland Investments Ltd είναι οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο οποίο είναι χτισμένο το MyMall, η AML Malls Holding Ltd είναι η εταιρεία χαρτοφυλακίου που κατέχει το 100% της Tiffany και η MIM Services Ltd είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το MyMall.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου