Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ALP Maritime Group B.V. από την HAL Investments Group, μέσω της Boskalis Holding B.V.
22/01/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινομένη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ALP Maritime Group B.V. από την HAL Investments Group, μέσω της Boskalis Holding B.V..

Η Boskalis Holding B.V. που αποτελεί ελεγχόμενη εταιρεία χαρτοφυλακίου της HAL Investments Group, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Ολλανδίας, που δραστηριοποιείται στους τομείς των λιμένων, της υπεράκτιας ενέργειας, της ναυτιλίας και των υποδομών εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Η HAL Investments Group είναι επενδυτική εταιρεία, με επενδύσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του ναυτιλιακού τομέα, της αποθήκευσης δεξαμενών, των μέσων ενημέρωσης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του λιανικού εμπορίου, των επίπλων γραφείου και ξυλείας και των προμηθειών κτιρίων. Η HAL Investments Group είναι η επενδυτική θυγατρική της HAL Holding N.V., μίας διεθνούς επενδυτικής εταιρείας με έδρα το Κουρασάο.

Η ALP Maritime Group B.V. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Ολλανδίας, που δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές και στις εργασίες υποστήριξης ανοικτής θαλάσσης (marine transport and offshore support operations).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου