Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Onnit Labs, Inc. από την Conopco, Inc.
26/01/2022


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Conopco, Inc. με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Onnit Labs, Inc.

Η Conopco, Inc. η οποία εμπορεύεται ως Unilever, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Νέα Υόρκη και δραστηριοποιείται στους τομείς των τροφίμων, οικιακής φροντίδας και προσωπικής φροντίδας. Η μητρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει η Conopco, Inc., είναι η Unilever plc.

Η Unilever plc είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας. Οι συνήθεις μετοχές και τα πιστοποιητικά κατάθεσης συνήθων μετοχών της Unilever plc είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στο Euronext του Άμστερνταμ και ως Αμερικάνικα Πιστοποιητικά Κατάθεσης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η Unilever δραστηριοποιείται στην προμήθεια ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (fast-moving consumer goods). Οι κύριες επιχειρήσεις της είναι στους τομείς των τροφίμων, οικιακής φροντίδας και προσωπικής φροντίδας.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Onnit Labs, Inc., εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Στόχος είναι εταιρεία που ασχολείται με την υγεία και ευεξία, που επικεντρώνεται στη δημιουργία φυσικά προερχόμενων συμπληρωμάτων διατροφής, λειτουργικών τροφίμων βασισμένων στην πιο προηγμένη επιστήμη συστατικών και διατροφική έρευνα και παροχή εξοπλισμού λειτουργικής εκγύμνασης, σχεδιασμένο για να ενισχύει τη δύναμη και αντοχή.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου