Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με την καταγγελία της εταιρείας Travelines Tourist Services Ltd αποφάσισε ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ δεν παρέβηκαν τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Νόμου
12/04/2007


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για εφαρμογή των Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 μέχρι (αρ.2) του 2000, κοινοποίησε στα εμπλεκόμενα μέρη Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ και Travelines Tourist Services Ltd την απόφασή της σε σχέση με την καταγγελία της Travelines Tourist Services εναντίον των Κυπριακών Αερογραμμών, για καταχρηστική συμπεριφορά κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου. Αντικείμενο της καταγγελίας ήταν οι επιχορηγήσεις που παραχωρούσαν οι Κυπριακές Αερογραμμές μέσω της εμπορικής επωνυμίας Cyprair Holidays, στις τιμές των ξενοδοχείων με την πακετοποίηση του αεροπορικού εισιτηρίου και κράτησης δωματίου σε ξενοδοχεία της Κύπρου.

Η ΕΠΑ με την απόφασή της κατέληξε ότι ο ισχυρισμός της Travelines Tourist Services έναντι των Κυπριακών Αερογραμμών για αθέμιτη συνεργασία σχετικά με την επιχορήγηση των τιμών των ξενοδοχείων μέσω της πακετοποίησης του αεροπορικού εισιτηρίου και κράτησης δωματίου σε ξενοδοχεία της Κύπρου, δεν αποδείχθηκε. Επίσης η ΕΠΑ με την απόφασή της έκρινε ότι, δεν στοιχειοθετήθηκε παράβαση του άρθρου 6 του Νόμου, καθότι δεν τεκμηριώθηκε η κατοχή δεσπόζουσας θέσης από μέρους των Κυπριακών Αερογραμμών στην αγορά οργανωμένων διακοπών με αερομεταφορά, σε αλλοδαπή χώρα και ειδικότερα στην Ελλάδα.

Η ΕΠΑ με την απόφασή της, έκρινε, επίσης, ότι οι συμφωνίες των Κυπριακών Αερογραμμών με τους συνεργάτες της για την πώληση των πακέτων της Cyprair Holidays δεν περιορίζουν αισθητά τον ανταγωνισμό και κατέληξε ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 4 του Νόμου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου