Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση απόκτησης από τη Grunenthal GmbH περιουσιακών στοιχείων του ομίλου Bayer που σχετίζονται με το φαρμακευτικό προϊόν Nebido
25/07/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου Bayer που σχετίζονται με το φαρμακευτικό προϊόν Nebido από τη Grunenthal GmbH.

Η Grunenthal GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Γερμανίας. Η Grunenthal GmbH μαζί με τις θυγατρικές της δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την προμήθεια φαρμάκων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων. Ειδικότερα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και παραγωγή αναλγητικών που στοχεύουν στη θεραπεία διαφορετικών τύπων πόνου.

Η Bayer Aktiengesellschaft είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Γερμανίας και ανήκει στον Όμιλο Bayer. Ο Όμιλος Bayer επικεντρώνεται στη γεωργική και φαρμακευτική βιομηχανία.

Η επιχείρηση στόχος στην προτεινόμενη πράξη είναι το φαρμακευτικό προϊόν Nebido της Bayer (ενδεκανοϊκή τεστοστερόνη). Είναι ένα ενέσιμο προϊόν υποκατάστασης τεστοστερόνης για τη θεραπεία του υπογοναδισμού (hypogonadism) (ανεπάρκεια τεστοστερόνης).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου