Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης Bidigital nalozbe d.o.o. από τις Adventura holding d.d. και Publius S.a.r.l. με σκοπό την απόκτηση της Big Bang d.o.o.
13/05/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Adventura holding d.d. και Publius S.a.r.l. με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να προβούν στη δημιουργία κοινής επιχείρησης με σκοπό την απόκτηση της Big Bang d.o.o..

Η Adventura holding d.d. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σλοβενίας και ασχολείται κυρίως με εταιρείες χαρτοφυλακίου. Η Adventura holding d.d. επενδύει σε πλειοψηφικά μερίδια μελλοντικών εταιρειών που θέλει να αναδιαρθρώσει, να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να τις μεταφέρουν στο μέλλον.

Η Publius S.a.r.l. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό την απόκτηση μετοχών στη Big Bang d.o.o. μέσω της Bidigital nalozbe d.o.o. και τη διαχείριση επενδύσεων στη Σλοβενία. Η Publius είναι μια εταιρεία που ελέγχεται από την εταιρεία York Capital Management Global Advisors LLC η οποία είναι εγγεγραμμένη εταιρεία συμβούλων επενδύσεων.

Η εταιρεία Bidigital nalozbe d.o.o. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σλοβενίας και λειτουργεί ως όχημα ειδικού σκοπού που ανήκει στην Adventura και στην Publius. Η Publius και η Adventura προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το όχημα ειδικού σκοπού για να κατέχουν και να διαχειρίζονται την Big Bang d.o.o..

Η Big Bang d.o.o. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σλοβενίας και ασχολείται κυρίως με δραστηριότητες λιανικής και χονδρικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών σε καταστήματα λιανικής στη Σλοβενία και στην ιστοσελίδα bigbang.si., σχετιζόμενα με τις κατηγορίες καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων και οικιακών συσκευών, καινοτόμων προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης καθώς και υπηρεσίες όπως η παράδοση, είσοδος, διάθεση προϊόντων, εγκατάσταση και σύνδεση προϊόντων, πώληση των εκδηλώσεων, παροχή συμβουλών σχετικά με τα προϊόντα που πωλούνται, υποστήριξη πελατών από απόσταση, ασφάλιση προϊόντων για τυχαία ζημιά και επιπλέον προστασία.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου