Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Δεσπόζουσα Θέση Αποφάσεις

Αποφάσεις


Απόφαση ΕΠΑ: 47/2019 - Αυτεπάγγελτη έρευνα αναφορικά με ενδεχόμενες πρακτικές, ενέργειες και συμπεριφορές της JCC στον τομέα χρήσης τερματικών διεκπεραίωσης συναλλαγών με κάρτες πληρωμών της, οι οποίες ενδεχομένως να είχαν ως αντικείμενο ή και αποτέλεσμα ή και ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον περιορισμό, παρακώλυση ή και νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση των άρθρων 3 και ή 6 του Νόμου και / ή των άρθρων 101 και / ή 102 της ΣΛΕΕ
10/09/2019Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση ΕΠΑ 47_2019.pdf
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017