Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες NPM Capital N.V. και Stratasys Ltd, στην οποία θα συνεισφέρουν αντίστοιχα τις επιχειρήσεις Ultimaker Holding B.V. και MakerBot Industries LLC.
14/06/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες NPM Capital N.V. και Stratasys Ltd, στην οποία θα συνεισφέρουν αντίστοιχα τις επιχειρήσεις Ultimaker Holding B.V. και MakerBot Industries LLC.

Η NPM Capital N.V. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η NPM αποτελεί το τμήμα ιδιωτικών επενδύσεων (private equity) της SHV Holdings N.V. που ειδικεύεται στην εξαγορά, την ανάπτυξη και την αντικατάσταση κεφαλαίων σε οικογενειακές επιχειρήσεις και επικεντρώνεται κυρίως σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.

Η Ultimaker Holding B.V. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η Ultimaker ανήκει στη NPM Capital N.V. και προσφέρει διάφορους επαγγελματικούς τρισδιάστατους εκτυπωτές 3D χρησιμοποιώντας τεχνολογία εκτύπωσης FDM, καθώς και τα υλικά, το λογισμικό και την πιστοποίηση. Προσφέρει επίσης βοηθητικές λύσεις που παρέχουν αυτόματο χειρισμό υλικών. Προσφέρει επίσης μια τρισδιάστατη μηχανή τεμαχισμού (Cura) και μια βιβλιοθήκη ηλεκτρονικής μάθησης, που προσφέρεται μέσω της Ακαδημίας Ultimaker.

Η Stratasys Ltd είναι εταιρεία παραγωγής πρόσθετων υλών. Προσφέρει τρισδιάστατη εκτύπωση βασισμένη σε πολυμερή σε διάφορες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της σύντηξης διαδοχικών στρώσεων (“FDM”), της εκτύπωσης PolyJet multi-jet (“PJ”), της επιλεκτικής σύντηξης απορρόφησης (“SAF”), της Τεχνολογίας Σκόνης, της Ψηφιακής Επεξεργασίας Φωτός (“DLP”) και των τεχνολογιών εκτύπωσης στερεολιθογραφίας (“SLA”). Οι εκτυπωτές της, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μοντέλων, πρωτοτύπων, εργαλείων κατασκευής και εξαρτημάτων παραγωγής για μια πληθώρα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της αεροδιαστημικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των καταναλωτικών προϊόντων, της οδοντιατρικής, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της ιατρικής και των μεταφορών. Προσφέρει επίσης υλικά, λογισμικό, υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων και παραγωγή ανταλλακτικών κατά παραγγελία.

Η MakerBot Industries LLC είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η MakerBot είναι εταιρεία κατασκευής επιτραπέζιων τρισδιάστατων εκτυπωτών 3D για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες. Οι εκτυπωτές της χρησιμοποιούνται κυρίως για προσωπική χρήση, εκπαίδευση και από επαγγελματίες για το σχεδιασμό προϊόντων. Προσφέρει επίσης αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένων πολυμερών και σύνθετων υλικών, καθώς και λύσεις λογισμικού.







  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου