Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νομοθεσία και Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις


Κ.Δ.Π. 140/2014 - Το περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (σε Ορισμένες Κατηγορίες Κάθετων Συμφωνιών και Εναρμονισμένων Πρακτικών στον Τομέα της Αυτοκινητοβιομηχανίας) Διάταγμα του 2014. Με το παρόν Διάταγμα το Διάταγμα του 2003 καταργήθηκε.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚ.Δ.Π. 140_2014.pdf  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου