Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νομοθεσία και Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις


Κ.Δ.Π. 140/2014 - Το περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (σε Ορισμένες Κατηγορίες Κάθετων Συμφωνιών και Εναρμονισμένων Πρακτικών στον Τομέα της Αυτοκινητοβιομηχανίας) Διάταγμα του 2014. Με το παρόν Διάταγμα το Διάταγμα του 2003 καταργήθηκε.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚ.Δ.Π. 140_2014.pdf
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017