Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης από τις Johannes Østensjø DY AS, Solstad Operations Holding AS και DeepOcean AS για την απόκτηση από τις δύο πρώτες μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της DeepOcean InvestCo 3 AS.
21/11/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης από τις Johannes Østensjø DY AS, Solstad Operations Holding AS και DeepOcean AS για την απόκτηση από τις δύο πρώτες μετοχικού κεφαλαίου της DeepOcean InvestCo 3 AS.

Η Johannes Østensjø DY AS είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Νορβηγίας και δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπεράκτιων υπηρεσιών και των υπηρεσιών ρυμούλκησης.

Η Solstad Operations Holding AS είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Νορβηγίας η οποία διαθέτει στόλο από πλοία που δραστηριοποιούνται με εργασίες που έχουν σχέση με το πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, επιθεώρησης και συντήρησης υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων, καθώς και παραδοσιακών υπηρεσιών εφοδιασμού και χειρισμού αγκυρών.

Η DeepOcean AS είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Νορβηγίας και κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου της DeepOcean InvestCo 3 AS. Η DeepOcean AS δραστηριοποιείται στις βιομηχανίες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ορυκτών σε βαθιά θάλασσα, καθώς και σε άλλες μη ενεργειακές βιομηχανίες.

Η DeepOcean InvestCo 3 AS είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Νορβηγίας και επί του παρόντος δεν πραγματοποιεί οποιεσδήποτε εργασίες. Όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση θα δραστηριοποιείται στην κατασκευή, την ιδιοκτησία και τη λειτουργία αυτόνομων μη επανδρωμένων οχημάτων επιφανείας (USV) και στην παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών σε όλες τις σχετικές βιομηχανίες μέσω ενός κέντρου απομακρυσμένων λειτουργιών (remote operation center («ROC»).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου