Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της R Systems International Limited από την Blackstone Inc., μέσω της BCP Asia II Topco II Pte. Ltd
21/12/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση από την Blakstone Inc. μετοχικού κεφαλαίου της R Systems International Limited, μέσω της BCP Asia II Topco II Pte. Ltd.

Η BCP Asia II Topco II Pte. Ltd είναι εταιρεία ειδικού σκοπού (special purpose vehicle), δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σιγκαπούρης, χωρίς προηγούμενες δραστηριότητες, η οποία συστάθηκε για να λειτουργήσει ως εταιρεία εξαγοράς για τους σκοπούς της Συναλλαγής. Η BCP Asia II Topco II Pte. Ltd ελέγχεται από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone Inc..

Η Blackstone είναι ένας παγκόσμιος εναλλακτικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων (global alternative asset manager) εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και λειτουργεί ως μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων. Κάθε εταιρεία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Blackstone, υπόκειται σε ξεχωριστή διαχείριση και χρηματοδότηση και κάθε μια διαθέτει διαφορετικούς επενδυτές (παρόλο που οι επενδυτές των διαφορετικών επενδυτικών ταμείων της Blackstone ενδέχεται να επικαλύπτονται). Κάθε εταιρεία χαρτοφυλακίου της Blackstone έχει το δικό της διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συχνά περιλαμβάνει και εκπροσώπους της Blackstone.

Η R Systems International Limited είναι ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης και γνώσεων. Η R Systems συνεργάζεται με πελάτες για να ενεργοποιήσει ή να αναβαθμίσει τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό με τις διαφοροποιημένες ψηφιακές προσφορές της. Οι υπηρεσίες και λύσεις του Στόχου εκτείνονται σε πέντε μεγάλους επιχειρηματικούς κλάδους, δηλαδή της Τεχνολογία, των Τηλεπικοινωνιών, της Υγείας & Επιστήμης Ζωής, των Οικονομικών και Ασφάλισης και Λιανικού και ηλεκτρονικού εμπορίου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου