Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Διμερείς Συνεργασίες


Έναρξη αμοιβαίας συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
08/07/2022


Με τη δέσμευση ότι θα συνεργαστούν στενά προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας και του καταναλωτή, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) υπέγραψαν την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022, Μνημόνιο Συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους της ΕΠΑ, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Λουκία Χριστοδούλου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, αφού καλωσόρισε τις εκπροσώπους της ΕΠΑ, τόνισε ότι η συνεργασία θα είναι εξίσου επωφελής και για τα δύο Μέρη αφού, αφενός το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει σημαντική εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα που αφορούν το δίκαιο του ανταγωνισμού και αφετέρου, η ΕΠΑ διαθέτει χρήσιμα δεδομένα για σκοπούς έρευνας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Με τη σειρά της, η Προέδρος της ΕΠΑ κα Λουκία Χριστοδούλου χαιρέτησε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητά ότι με την αμοιβαία συνεργασία, αμφότεροι θεσμοί θα επωφεληθούν αφού θα γίνει κατορθωτή, ανάμεσα σε άλλα, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, η διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων και η καλλιέργεια κουλτούρας ανταγωνισμού.

Τόσο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, όσο και η Πρόεδρος της ΕΠΑ εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας θα είναι η απαρχή πρόσφορης εποικοδομητικής συνεργασίας, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου