Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Επιτροπή


Μέλος - Νεόφυτος Μαυρονικόλας

Ο Νεόφυτος Μαυρονικόλας είναι οικονομολόγος∙ κάτοχος πτυχίου Οικονομικής Επιστήμης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ελλάδα και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το East Anglia University του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι επίσης ορκωτός λογιστής και μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Whales. Έχει συσσωρεύσει εμπειρία σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, κατέχοντας διάφορες διευθυντικές θέσεις σε μεγάλους οργανισμούς.

Από το 2018 μέχρι το 2023 διετέλεσε Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων σε διεθνή επενδυτικά ταμεία και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, διαθέτει εκτενή εμπειρία στον οικονομικό σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.
Εργάστηκε επί σειρά ετών στον τομέα του ελέγχου και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μεγάλο ελεγκτικό οίκο, αναλαμβάνοντας τον οικονομικό έλεγχο εταιρειών στους τομείς της Ενέργειας, Επενδύσεων, Λιανικού Εμπορίου και Χρηματοπιστωτικού τομέα.

Επιπρόσθετα διετέλεσε Επιχειρησιακός Αναλυτής σε μεγάλο τραπεζικό ίδρυμα εκπονώντας οικονομικές και επιχειρησιακές μελέτες. Εργάστηκε επίσης ως Ανώτερος Λογιστής στον τομέα Ενέργειας με καθήκοντα επίβλεψης του οικονομικού πλάνου με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατά τις εργασίες εξόρυξης υδρογονανθράκων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου