Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της NIPD Genetics Public Company Limited από την Medicover Investment B.V.
04/01/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτιθέμενη απόκτηση από την Medicover Investment B.V. μετοχικού κεφαλαίου της NIPD Genetics Public Company Limited.

Η Medicover Investment B.V. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένης σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και αποτελεί την κύρια εταιρεία χαρτοφυλακίου για το τμήμα Διαγνωστικών Υπηρεσιών του Ομίλου Medicover,.

Ο όμιλος Medicover είναι εξειδικευμένος πάροχος διαγνωστικών και υγειονομικών υπηρεσιών, με έμφαση κυρίως στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ινδίας. Ο ‘Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω δύο τμημάτων - Διαγνωστικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης. Οι Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης προσφέρουν φροντίδα υψηλής ποιότητας με βάση ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο προσφέρεται ως συνδρομή και ιατρική ασφάλιση στους υπαλλήλους των εταιρειών-πελατών ή σε μεμονωμένους πελάτες. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει υπηρεσίες στους τομείς της πρόληψης, της εξειδικευμένης υγειονομικής περίθαλψης, της νοσοκομειακή περίθαλψη, των υπερσύγχρονων οδοντιατρικών υπηρεσιών και καινοτόμων λύσεων ευεξίας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών δραστηριοτήτων και της διατροφής. Το τμήμα απευθύνεται τόσο σε εταιρικούς και ιδιωτικούς πελάτες και ασθενείς όσο και σε δημόσιους φορείς πληρωμής. Οι Διαγνωστικές Υπηρεσίες παρέχουν ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών εξετάσεων σε όλους τους σημαντικούς τομείς της κλινικής παθολογίας, όπως διαγνωστικά αλλεργιών και αυτοανοσοποιητικών νοσημάτων, βακτηριολογία, παρασιτολογία, βιοχημεία και ανοσοχημεία, διαγνωστικά ομάδων αίματος/ιατρική μετάγγισης, δείκτες όγκων, κλινική χημεία, κυτταρολογία, αιματολογία, ιστοπαθολογία, ανθρώπινη γενετική, υγιεινή, ανοσολογία και ανοσοχημεία, λοιμώδη νοσήματα, μικροβιολογία, μοριακή βιολογία, φαρμακολογία/τοξικολογία.

Η NIPD Genetics Public Company Limited είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η NIPD είναι μια καινοτόμος εταιρεία βιοτεχνολογίας που σχεδιάζει, αναπτύσσει, παράγει και παρέχει προηγμένες εργαστηριακές εξετάσεις. Η NIPD παρέχει γενετικές υπηρεσίες διεθνώς μέσω των κεντρικών εργαστηρίων CAP & CLIA. Παρέχει επίσης μεταφορά τεχνολογίας και κιτ CE-IVD. Η NIPD παρέχει επίσης έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και προσαρμοσμένες υπηρεσίες σε φαρμακευτικές, βιομηχανικές και ακαδημαϊκές εταιρείες διεθνώς, καθώς και κλινικές εργαστηριακές υπηρεσίες στην Κύπρο.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου