Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Aphrodite Hills Resort Limited από την W.R.A. Consultants Ltd
22/01/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Aphrodite Hills Resort Limited από την W.R.A. Consultants Ltd. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο της Aphrodite Hills Resort Limited ήδη ανήκει στην W.R.A. Consultants Ltd.

Η W.R.A. Consultants Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται, μέσω των θυγατρικών της, στη κατοχή, διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Ο Στόχος στην προτεινόμενη συγκέντρωση είναι η Aphrodite Hills Resort Limited, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάπτυξη και πώληση ακινήτων στο Aphrodite Hills, καθώς και στη διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων και αθλητικών δραστηριοτήτων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου