Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει τον διορισμό νέων λειτουργών της Υπηρεσίας της
02/02/2004


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει τον διορισμό επτά νέων λειτουργών της Υπηρεσίας της. Οι νέοι λειτουργοί της Υπηρεσίας της ΕΠΑ αναλαμβάνουν καθήκοντα στις 2 Φεβρουαρίου 2004.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου