Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου από την Saywear Ltd της Athiari Commercial (Paphos) Ltd, μέσω της ILERA Properties Ltd
25/10/2019


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Saywear Ltd με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Athiari Commercial (Paphos) Ltd, μέσω της ILERA Properties Ltd.

Η Saywear Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, υποδημάτων και συναφών αξεσουάρ καθώς και με το εμπόριο οικιακών ειδών μέσω των μαρκών Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka και Zara Home. Επιπρόσθετα μέσω εταιρειών χαρτοφυλακίου, δραστηριοποιείται και στον τομέα των ακινήτων.

Η Athiari Commercial (Paphos) Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ακινήτων και έχει προσχωρήσει στην ανέγερση του εμπορικού κέντρου KINGS AVENUE MALL και η μόνη δραστηριότητα της είναι η ιδιοκτησία και/ή εκμετάλλευση και/ή αξιοποίηση του εν λόγω εμπορικού κέντρου.

Η ILERA Properties Ltd είναι εταιρεία ειδικού σκοπού δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου