Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την OEP Capital Advisors, L.P. εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων της TechnipFMC Plc
26/04/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την OEP Capital Advisors, L.P., γνωστή ως One Equity Partners, (στο εξής η «OEP») εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων της TechnipFMC Plc.

Η OEP είναι εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων μεσαίας αγοράς (middle market private equity firm) που επικεντρώνεται σε μετασχηματιστικούς συνδυασμούς στους τομείς της βιομηχανίας, της υγειονομικής περίθαλψης και της τεχνολογίας στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Η OEP διαχειρίζεται επί του παρόντος ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 45 εταιρειών.

Στόχος στην προτεινόμενη συναλλαγή είναι απόκτηση ελέγχου επί των λύσεων διαχείρισης τερματικών και της επιχείρησης των συστημάτων και προϊόντων μέτρησης (terminal management solutions and metering products and systems business) της TechnipFMC Plc από ένα αριθμό εταιρειών οχημάτων ειδικού σκοπού που ελέγχονται από τα ταμεία που διαχειρίζεται η OEP.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου