Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Sky Plastic Group AG από τη GreenCycle Alpha GmbH
04/09/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Sky Plastic Group AG από τον Όμιλο Schwarz, μέσω της GreenCycle Alpha GmbH..

Η Sky Plastic Group AG, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αυστρίας. Η Sky Plastic Group AG δραστηριοποιείται με την παράγωγή ανακυκλώσιμου πολυπροπυλένιο (PP), ανακυκλώσιμου πολυαιθυλένιο (PE) και ανακυκλώσιμης πολυστερίνης (PS) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δευτερογενείς πρώτες ύλες σε έπιπλα, κατασκευές, κηπουρική, συσκευασίες, ηλεκτρικές συσκευές, την αυτοκινητοβιομηχανία, μεταξύ άλλων, ανακυκλώνοντας επομένως μεταβιομηχανικά και μετά καναλωτικά απόβλητα.

Η GreenCycle Alpha GmbH, είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας η οποία είναι μέλος του Ομίλου Schwarz. Ο Όμιλος Schwarz δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της λιανικής πώλησης τροφίμων δια μέσου δύο ομίλων με ανεξάρτητη διαχείριση, των Lidl και Kaufland, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, ο εν λόγω όμιλος δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, ανακύκλωση, διάθεση και καινοτομία στην πλαστική συσκευασία. Και στη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων. Παράγει επίσης σοκολάτες, αρτοπαρασκευάσματα, μη αλκοολούχα ποτά και παγωτά.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου