Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας The Procter & Gamble Company (Emerald Business), από την εταιρεία Unilever N.V.
07/05/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας The Procter & Gamble Company (Emerald Business) από την εταιρεία Unilever N.V.

Στόχο στην παρούσα πράξη αποτελούν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που συνιστούν την Emerald Business, η ανήκει στην The Procter & Gamble Company. Η Emerald Business δραστηριοποιείται στα προϊόντα στοματικής υγιεινής με την επωνυμία Fluocaril, Parogencyl και Pyodontyl.

Η Unilever N.V. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αξιών του Άμστερνταμ. Η Unilever N.V. ανήκει στον όμιλο Unilever που δραστηριοποιείται στους τομείς των τροφίμων, της οικιακής φροντίδας και της προσωπικής φροντίδας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου