Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συμπράξεις Αποφάσεις

Αποφάσεις


Απόφαση ΕΠΑ: 6/2021 - Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και των εταιρειών Bioland Energy Ltd, GDL Green Energy Group Ltd και Μάριος Καραντώνης Λτδ ή/και των μητρικών ή θυγατρικών τους εταιρειών για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) ή/και 6(1) του Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί, καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 της ΣΛΕΕ
08/02/2021Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση ΕΠΑ 6_2021.pdf  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου