Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της Green Pixel Productions Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Οπτικο-ακουστικού υλικού, τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού και λοιπού προγράμματος και παροχής συναφών υπηρεσιών από τις εταιρείες Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. και ΝΕΑ Τηλεόραση Α.Ε
03/01/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. και ΝΕΑ Τηλεόραση Α.Ε., με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να προβούν στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της Green Pixel Productions Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Οπτικο-ακουστικού υλικού, τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού και λοιπού προγράμματος και παροχής συναφών υπηρεσιών.

Η Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Ελλάδας. Η ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ δραστηριοποιείται στα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κατά βάση ως πάροχος επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης πανελλαδικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου. Αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η λειτουργία του τηλεοπτικού ενημερωτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας «ALPHA». Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην Μότορ Όιλ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ που αποτελεί την μητρική εταιρεία του ομώνυμου ομίλου και δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς διύλισης και παραγωγής πετρελαίου, βασικών ελαίων, λιπαντικών, ασφάλτου, υγραερίων, καυσίμων αεριωθούμενων, μαζούτ και βενζινών, της χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στους τομέα παραγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας λιπαντικών, διαχείρισης και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, καθώς και στους τομείς της ενέργειας, των χημικών, της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου σε καταναλωτές, τον τομέα της ναυτιλίας και τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η ΝΕΑ Τηλεόραση Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας «STAR». Το Star Channel λειτουργεί ως αδειοδοτημένος πάροχος επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχόμενου.

Η Green Pixel Productions Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Οπτικο-ακουστικού υλικού, τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού και λοιπού προγράμματος και παροχής συναφών υπηρεσιών είναι εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Για την επίτευξη της δραστηριότητάς της, η εταιρεία μισθώνει σύγχρονα στούντιο τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε όλα τα προγράμματα που παράγονται να είναι σε περιβάλλον Υψηλής Ανάλυσης (HD).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου