Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Επιτροπή


Μέλος - Μαντώ Παπαγεωργίου Μάτση

H κα Μαντώ Παπαγεωργίου Μάτση είναι δικηγόρος. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο East Anglia του Ηνωμένου Βασιλείου, LLB Honors Degree. Κατέχει τον επαγγελματικό τίτλο Barrister - at - Law of the Honorable Society of Gray’s Inn. Κατέχει επίσης τον τίτλο Certified Information Privacy Professional (CIPP/E),IAPP.

Έχει μακρόχρονη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα (1997-2019). Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, επικεφαλής του νομικού τμήματος της Hellenic Bank Finance Ltd από το 1997 μέχρι το 2005. Έχει προβεί στην ίδρυση του νομικού τμήματος της Societe Generale Bank – Cyprus Ltd, όπου διετέλεσε επικεφαλής του τμήματος και μέλος της διευθυντικής ομάδας της τράπεζας από το 2006 μέχρι το 2014. Το 2015 ίδρυσε το νομικό τμήμα της Ancoria Bank Ltd, όπου διετέλεσε επικεφαλής του τμήματος από το 2015 μέχρι το 2019.

Κατά την τραπεζική της εμπειρία έχει ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα νομικών και οικονομικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών. Συμμετείχε στην επιτροπή νομικών του Συνδέσμου Τραπεζών και παρέθεσε επί του αντικειμένου της επιμορφωτικά σεμινάρια.
Με διάταγμα ημερομηνίας 28/12/2020 ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας διόρισε την κα Μαντώ Παπαγεωργίου Μάτση ως εκτιμητή στην Ερευνητική Επιτροπή των Κατ’ εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών.

Από το 2019 μέχρι την ημερομηνία που διορίστηκε μέλος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ασκούσε τη δικηγορία.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου