Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Kito Corporation από την KKR & Co. Inc., μέσω της The Crosby Group
21/11/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η KKR & Co. Inc., μέσω της The Crosby Group, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί, στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Kito Corporation.

Η The Crosby Group είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Οκλαχόμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η The Crosby Group δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία λύσεων και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ανύψωσης και εξάρτησης. Η εξαγορά θα γίνει από την Lifting Holdings Bidco Inc., 100% θυγατρική της The Crosby Group, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας και είναι όχημα ειδικού σκοπού, η οποία ιδρύθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της συναλλαγής. Η The Crosby Group ελέγχεται από ταμεία, επενδυτικά οχήματα και/ή λογαριασμούς χωριστής διαχείρισης που συμβουλεύονται και/ή διαχειρίζονται από μία ή περισσότερες θυγατρικές της KKR & Co. Inc.

Η KKR & Co. Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί διεθνή εταιρεία επενδύσεων, η οποία, προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Η KKR & Co. Inc. χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται τα επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds). Η KKR & Co. Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Kito Corporation, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Τόκιου. Η εν λόγω εταιρεία, μέσω και των θυγατρικών της,, δραστηριοποιείται στην κατασκευή, πώληση, επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού χειρισμού υλικών (material handling equipment). Η Kito προμηθεύει προϊόντα που ενισχύουν την ασφάλεια και την παραγωγικότητα των πελατών σε ένα ευρύ φάσμα εργοταξίων όπου γίνεται χειρισμός βαρέων αντικειμένων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου