Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Jain America Holdings Inc., Naandan Jain Irrigation Ltd και Gavish Control System Ltd, από την Temasek Holdings (Private) Ltd, μέσω της Rivulis PTE Ltd
22/08/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Jain America Holdings Inc., Naandan Jain Irrigation Ltd και Gavish Control System Ltd, από την Temasek Holdings (Private) Ltd, μέσω της Rivulis PTE Ltd.

Η Temasek Holdings (Private) Ltd είναι μια εταιρεία επενδύσεων εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σιγκαπούρης. Το χαρτοφυλάκιό της Temasek περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων όπως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, μέσα ενημέρωσης και τεχνολογία, καταναλωτικά προϊόντα και ακίνητα, μεταφορές και βιομηχανίες, βιοεπιστήμες και αγροεπιχειρήσεις (life sciences & agri-food), πολυτομεακά Ταμεία, καθώς και άλλα (συμπεριλαμβανομένων και πιστωτικών).

Η Rivulis PTE Ltd είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σιγκαπούρης, η οποία είναι έμμεσα ελεγχόμενη της Temasek. Η Rivulis είναι ένας παγκόσμιος παροχέας συστημάτων μικρο-άρδευσης, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στην βιομηχανία γεωργίας (agriculture), καθώς και στις βιομηχανίες τοπίου (landscape), κηπουρικής (horticulture) και εξόρυξης (mining).

Στόχο στην παρούσα συναλλαγή αποτελούν οι εταιρείες Jain America Holdings Inc., Naandan Jain Irrigation Ltd. και Gavish Control System Ltd. Ο Στόχος είναι ένας παγκόσμιος παροχέας προϊόντων άρδευσης που χρησιμοποιούνται σε ανοιχτούς αγρούς, οπωρώνες και φυτείες, θερμοκήπια και φυτώρια, καθώς και σε οικιστικές περιοχές και τοπία.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου