Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Mediclinic International Plc από την Remgro Limited και την SAS Shipping Agencies Services S.à.r.l., μέσω της Manta Bidco Limited
26/10/2022


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Mediclinic International Plc από την Remgro Limited και την SAS Shipping Agencies Services S.à.r.l., μέσω της Manta Bidco Limited.

Η Remgro Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Νότιας Αφρικής. Η Remgro Limited είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η οποία κατέχει επενδύσεις στους κλάδους της υγείας, των καταναλωτικών προϊόντων, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των υποδομών, της βιομηχανίας και των μέσων ενημέρωσης. Οι δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας επικεντρώνονται κυρίως στη διαχείριση των επενδύσεων και στην παροχή υποστήριξης και όχι στην καθημερινή επιχειρηματική διαχείριση των εταιρειών στις οποίες επενδύει.

Η SAS Shipping Agencies Services S.à.r.l είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της MSC Mediterranean Shipping Company Holding S.A., η οποία είναι η απώτερη ιθύνουσα εταιρεία του Ομίλου MSC. Ο Όμιλος MSC δραστηριοποιείται στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και της εφοδιαστικής, στα συμβολαιακά έργα εφοδιαστικής και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες εμπορευματοκιβωτίων ψυγείων καθώς και στις σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές και οδικές μεταφορές. Επίσης, οι δραστηριότητες του Ομίλου MSC περιλαμβάνουν υπηρεσίες χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων σε λιμάνια και λειτουργίες τερματικών σταθμών ενώ επίσης δραστηριοποιείται παγκοσμίως στον τομέα της κρουαζιέρας και σε άλλες δραστηριότητες που αφορούν την θαλάσσια επιβατική κίνηση.

Η Manta Bidco Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η συγκεκριμένη εταιρεία ιδρύθηκε για σκοπούς της προτεινόμενης πράξης ενώ από την ίδρυση της δεν έχει πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε εμπορικές συναλλαγές.

Ο Στόχος είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Ο Στόχος είναι ένας διεθνής όμιλος ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, με έδρα τη Νότια Αφρική και τμήματα στην Ελβετία, τη Νότιο Αφρική (Νότια Αφρική και Ναμίμπια) και τη Μέση Ανατολή. Ο βασικός σκοπός του Στόχου είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών του, παρέχοντας ολοκληρωμένες, υψηλής ποιότητας νοσοκομειακές υπηρεσίες.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου