Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Nitro Software Limited από την KKR & Co. Inc., μέσω της Cascade Parent Limited
21/12/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Nitro Software Limited από την KKR & Co. Inc., μέσω της Cascade Parent Limited.

Η Cascade Parent Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Jersey. Η Cascade Parent Limited (που εμπορεύεται ως Alludo) είναι μία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας, η οποία παρέχει λύσεις επαγγελματικών γραφικών, εικονικοποίησης και παραγωγικότητας (professional-caliber graphics, virtualization, and productivity solutions) για το ψηφιακό απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό (digital remote workforce). Η Alludo ελέγχεται αποκλειστικά από επενδυτικά ταμεία, οχήματα και/ή λογαριασμούς που συμβουλεύονται και τυγχάνουν διαχείρισης από διάφορες θυγατρικές της KKR & Co. Inc.

Η Rocket BidCo Pty Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία (proprietary company) εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αυστραλίας και αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού, μέσω του οποίου η Alludo θα αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο του Στόχου.

Η KKR & Co. Inc. είναι μία παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Η ΚΚR στοχεύει στη δημιουργία ελκυστικών επενδυτικών αποδόσεων, ακολουθώντας μία υπομονετική και πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση, εργοδοτώντας παγκόσμιας κλάσης άτομα και στηρίζοντας την ανάπτυξη των εταιρειών χαρτοφυλακίου της και των κοινοτήτων. Η KKR χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds).

Η Nitro Software Limited είναι μία παγκόσμια εταιρεία λογισμικών που παρέχει ολοκληρωμένα εργαλεία παραγωγικότητας PDF και ηλεκτρονικής υπογραφής (eSignature) σε πελάτες, μέσω ενός οριζόντιου προγράμματος λογισμικών που βασίζεται σε λογισμικό ως υπηρεσία (software as a service SaaS) και σε επιτραπέζιους υπολογιστές. Η εν λόγω υπηρεσία επιτρέπει σε εργαζόμενους (knowledge workers) να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται έγγραφα για διάφορες λειτουργίες, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας, της συνεργασίας, της αποθήκευσης και της ηλεκτρονικής υπογραφής.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου