Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Formica Group από την Broadview Holding B.V.
17/01/2019


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Broadview Holding B.V. με κοινοποίηση την προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Formica Group.

Η Broadview Holding B.V. είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί εταιρεία συμμετοχών, η οποία τελικώς ανήκει σε ένα όμιλο εταιρειών, ο οποίος ελέγχεται από μια διεθνή εταιρεία χαρτοφυλακίου, με στρατηγική εστίαση στην απόκτηση σημαντικών συμμετοχών σε εταιρείες. Το χαρτοφυλάκιο αυτό ασχολείται με μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανιών, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη.

Η Formica Group που αποτελεί το στόχο στην παρούσα συγκέντρωση αποτελείται από τις εταιρείες Formica Holdings USA, Inc., Formica Holdco (UK) Limited, και Formica (ASIA) Limited (μαζί με τις θυγατρικές τους). Η Formica Group δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διανομή και την πώληση διακοσμητικών φύλλων (HPL/CPL), συμπεριλαμβανομένων πορτών και στοιχείων HPL, (π.χ πάγκους εργασίας) για πελάτες παγκοσμίως.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου