Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή δημοσιεύει τον ενημερωτικό οδηγό «Ανταγωνισμός με μια ματιά»
31/08/2023


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, έχοντας ως γνώμονα πως ο υγιής ανταγωνισμός πρέπει να προστατεύεται για την ευημερία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών εξέδωσε τον ενημερωτικό οδηγό «Ανταγωνισμός με μια ματιά». Στόχος είναι η Επιτροπή να παρουσιάσει στους πολίτες συνοπτικά και με απλό τρόπο, την πολιτική του ανταγωνισμού στην Κύπρο, ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και ταυτόχρονα να προωθηθεί η δημιουργία κουλτούρας ανταγωνισμού στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ενθαρρύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να απευθύνονται σε αυτήν και να την ενημερώνουν σχετικά με πιθανές παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι μπορούν να συμβάλλουν στη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, ο οποίος είναι απαραίτητο συστατικό για μια ισχυρή κυπριακή οικονομία!  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου