Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της DTN Europe B.V. (Philippines Shipping Business) από τις ABB B.V. και ABB. Inc.
01/02/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της DTN Europe B.V. (Philippines Shipping Business) από τις ABB B.V. και ABB. Inc..

Η ABB B.V. είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η ABB BV είναι ο τοπικός οργανισμός πωλήσεων και υπηρεσιών του Ομίλου ABB στην Ολλανδία. Επί του παρόντος, η ABB BV λειτουργεί μια μονάδα παραγωγής, ένα κέντρο θαλάσσιων υπηρεσιών, γραφεία πωλήσεων και συστήματα εταιρικού σχεδιασμού πόρων (ERP/ Enterprise resource planning systems).

Η ABB. Inc. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους των Φιλιππίνων. Η ABB Inc. είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών ABB στις Φιλιππίνες. Η εν λόγω εταιρεία συνεργάζεται με οργανισμούς μεγάλης κλίμακας που τροφοδοτούν επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, υποδομές, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τρόφιμα και ποτά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η DTN Europe B.V. είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Ολλανδίας. Ο Στόχος δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών και λύσεων τεχνογνωσίας καιρού για τη βελτιστοποίηση της δρομολόγησης των πλοίων με βάση τις καιρικές συνθήκες.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου