Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Tecnofilm S.p.A. από την Eni S.p.A., μέσω της Versalis S.p.A.
16/02/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση από την Eni S.p.A., μέσω της Versalis S.p.A., του μετοχικού κεφαλαίου της Tecnofilm S.p.A.

Η Eni S.p.A., είναι ανώνυμη εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Ιταλίας. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου (δείκτης FTSE MIB), και αποτελεί επικεφαλής του ομώνυμου ομίλου που δραστηριοποιείται κυρίως στην έρευνα, ανάπτυξη και εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, στην παραγωγή και πώληση, χονδρική και λιανική, καυσίμων, βιοκαυσίμων, λιπαντικών και χημικών ουσιών, καθώς και στην προμήθεια, εμπορία και μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Η Versalis S.p.A. είναι μια εταιρεία που ελέγχεται από την Eni, η οποία δραστηριοποιείται διεθνώς στους τομείς των βασικών και ενδιάμεσων χημικών προϊόντων των πλαστικών, του καουτσούκ, των χημικών προϊόντων από ανανεώσιμες πηγές και της πώλησης αδειών που σχετίζονται με τεχνολογίες και τεχνογνωσία. Ειδικότερα, η Versalis δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ενδιάμεσων προϊόντων, πολυαιθυλενίου, στυρενικών ελαστομερών, βιοχημικών, χύτευσης και ενώσεων.

Η Tecnofilm S.p.A., είναι μια ιταλική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και το εμπόριο ενός ευρύτατου χαρτοφυλακίου θερμοπλαστικών ενώσεων, οι οποίες προορίζονται για πολλαπλές εφαρμογές (π.χ. οικιακές συσκευές, αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευές, ηλεκτρονικά είδη, αθλητικά είδη, υποδήματα κ.λπ.), καθώς και λειτουργικές πολυολεφίνες, τροποποιημένες με μηλεϊνικό ανυδρίτη.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου