Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συμπράξεις Αποφάσεις

Αποφάσεις


Απόφαση ΕΠΑ: 36/2020 -1.Καταγγελία της εταιρείας Φαρμακεία Γεωργία Προδρόμου Λτδ εναντίον της ΕΤΥΚ και ΤΥΕΤΥΚ (αρ. φακ. 11.17.016.15) - 2. Καταγγελία της εταιρείας Φαρμακείο Νικόλας Σπανός Λτδ εναντίον της ΕΤΥΚ και ΤΥΕΤΥΚ (αρ. φακ. 11.17.017.01) - 3. Καταγγελία της εταιρείας Παυλίνα Παναγίδου Φαρμακείο Λτδ εναντίον της ΕΤΥΚ και ΤΥΕΤΥΚ (αρ. φακ. 11.17.017.02)
30/07/2020Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση ΕΠΑ 36_2020.pdf  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου