Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συμπράξεις Αποφάσεις

Αποφάσεις


Απόφαση ΕΠΑ: 36/2020 -1.Καταγγελία της εταιρείας Φαρμακεία Γεωργία Προδρόμου Λτδ εναντίον της ΕΤΥΚ και ΤΥΕΤΥΚ (αρ. φακ. 11.17.016.15) - 2. Καταγγελία της εταιρείας Φαρμακείο Νικόλας Σπανός Λτδ εναντίον της ΕΤΥΚ και ΤΥΕΤΥΚ (αρ. φακ. 11.17.017.01) - 3. Καταγγελία της εταιρείας Παυλίνα Παναγίδου Φαρμακείο Λτδ εναντίον της ΕΤΥΚ και ΤΥΕΤΥΚ (αρ. φακ. 11.17.017.02)
30/07/2020Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση ΕΠΑ 36_2020.pdf
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017