Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Otolift Beheer B.V. από την NPM Capital N.V., μέσω της NPM Investments 28 B.V.
02/09/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Otolift Beheer B.V. από την NPM Capital N.V., μέσω της NPM Investments 28 B.V.

Η NPM Investments 28 B.V. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της NPM Capital N.V. Είναι ένα όχημα ειδικού σκοπού που ιδρύθηκε για τους σκοπούς της προτεινόμενης συναλλαγής.

Η NPM Capital N.V είναι επενδυτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Δραστηριοποιείται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των τροφίμων, της υγειονομικής περίθαλψης και σε βιομηχανικές υπηρεσίες. Η NPM Capital N.V είναι θυγατρική της SHV Holdings N.V.

Η SHV Holdings N.V. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Δραστηριοποιείται στη διανομή ενέργειας, στο χονδρικό εμπόριο επί τοις μετρητοίς (“cash-and-carry”), στις δραστηριότητες ανύψωσης βαρέων φορτίων και μεταφορικών μέσων, στις βιομηχανικές υπηρεσίες, στη διατροφή των ζώων, στις υδατοτροφές, στην παροχή ιδιωτικών κεφαλαίων, στους ελέγχους, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις (TIC) και στην έρευνα, ανάπτυξη και στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

H Otolift Beheer B.V. είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η Otolift Beheer B.V. δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και της παροχής ανελκυστήρων σκαλοπατιών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου