Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
22/09/2023


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού απορρίπτει κατηγορηματικά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί παρέμβασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε σχέση με τις απόψεις που εκφράστηκαν για το νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «περί Καταγραφής και Παρακολούθησης Τιμών Λιανικής Πώλησης Προϊόντων Νόμος» το οποίο βρίσκεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποτελεί ένα ανεξάρτητο θεσμοθετημένο όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί η αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διασφάλιση ενός υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν εντολές από κρατικό ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Η Επιτροπή οφείλει και ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της που έχουν καθοριστεί στις σχετικές νομοθεσίες και μέσα σε αυτά τα πλαίσια παρέχει γνώμες σε θέματα της αρμοδιότητας της προς φορείς του Δημοσίου, κάτι το οποίο έπραξε και στο πλαίσιο συζήτησης και διαβούλευσης του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει καταθέσει τις θέσεις της επί του προσχεδίου νομοσχεδίου, και θα συμμετάσχει στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου που έχει προγραμματιστεί στις 26/9/2023 για την κατ’ άρθρο συζήτηση.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου