Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συμπράξεις Αποφάσεις

Αποφάσεις


Απόφαση ΕΠΑ: 22/2022 - Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και των προμηθευτών ή/και εισαγωγέων ή/και αντιπροσώπων ή/και διανομέων τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου 13(Ι)/2008 ως έχει τροποποιηθεί, καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 ΣΛΕΕ
18/04/2022Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση ΕΠΑ 22_2022.pdf  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου