Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Steliau International SAS από την Astorg VΙΙΙ, SCSp, μέσω της Saturn Bidco SAS
22/03/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Steliau International SAS από την Astorg VΙΙΙ, SCSp μέσω της Saturn Bidco SAS.

Το Ταμείο Astorg Fund VIII, SCSp είναι ειδικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου που έμμεσα ελέγχεται από την Astorg Group S.à.r.l. (από κοινού όλες οι συνδεδεμένες εταιρείες ο «Όμιλος Astorg»). Ο Όμιλος Astorg αποτελεί οργανισμό ιδιωτικών κεφαλαίων με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, ο οποίος συνεργάζεται με επιχειρηματίες και ομάδες διαχείρισης για την εξαγορά παγκόσμιων εταιρειών με έδρα την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ, παρέχοντάς τους στρατηγική καθοδήγηση, διακυβέρνηση και κεφάλαια, προκειμένου να επιτύχουν τα σχέδια ανάπτυξής τους.

Η Saturn Bidco SAS είναι ανώνυμη εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Γαλλίας. Η εταιρεία αποτελεί ένα αμιγώς επενδυτικό όχημα και δεν έχει επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Η Steliau International SAS είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Γαλλίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά χονδρικής πώλησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου